Adaptacija

Polazak u jaslice, vrtic je velika promena u životu svakog deteta pa i roditelja, to je period tokom koga se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću, traje razlicito u zavisnosti od deteta do deteta, a najčesce dve do tri nedelje. U tom periodu dete kraće boravi u vrtiću u zavisnosti od njegove reakcije.

Dozvoljeno je da dete ponese omiljenu igračku, cuclu, jastuče ili neki drugi njemu drag predmet koji će mu pružiti osećaj sigurnosti kako bi se što lakše uklopilo u novu sredinu.

Takođe postoji mogućnost da roditelji u toku adaptacije jedan deo dana provedu zajedno sa detetom u vrtiću, ako procene da će to njihovom mališanima pomoći da se lakše priviknu na novu sredinu i nove drugare. To važi za decu jaslenog uzrasta kao i za trogodisnjake. Poželjno je da period boravka roditelja uz mališane bude što kraći, kako se ostala deca ne bi uzbunila i tražila njihove mame i tate.

Tokom adaptacije mogu se pojviti neke prolazne reakcije kao što su plač, odbijanje hrane, spavanja, probavne smetnje. Takva ponasanja su uobičajena i postepeno će slabiti brzinom kojom se dete prilagođava novoj sredini i uspostavlja socijalno-emocijalne odnose sa decom i vaspitačima.

Posebno je bitna dobra komunikacij na relaciji roditelj-vaspitač.


Podeli sa prijateljima!

Program

Program "Celodnevni boravak je oblik vaspitno - obrazovnog rada namenjen deci od prve godine do polaska u školu. Program celodnevnog boravka realizuje medicinska sestra vaspitač (rad sa decom do 3 godine) i vaspitač (rad sa decom od tri godine do polaska u školu)."

Ishrana

Ishrana U saradnji sa pouzdanim partnerom Ketering servis Smiljković je osigurana kvalitetno izbalansirana ishrana koja prati jelovnike sačinjene od strane nutricioniste (Jadranka Mijatovic) i dijetetičara, u skladu je sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.

Adaptacija

Adaptacija Polazak u jaslice, vrtic je velika promena u životu svakog deteta pa i roditelja, to je period tokom koga se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću, traje razlicito u zavisnosti od deteta do deteta, a najčesce dve do tri nedelje. U tom periodu dete kraće boravi u vrtiću u zavisnosti od njegove reakcije.