Program

Rastemo zajedno, razvijamo motoriku igramo se i učimo!

Celodnevni boravak je oblik vaspitno - obrazovnog rada namenjen deci od prve godine do polaska u školu. Program celodnevnog boravka realizuje medicinska sestra vaspitač (rad sa decom do 3 godine) i vaspitač (rad sa decom od tri godine do polaska u školu).

Cilj našeg programa je da obezbedi mogućnost deci predškolskog uzrasta da kroz podsticajnu sredinu i raznovrsne edukativne aktivnosti sebe izraze na kreativan način u različitim situacijama i tako postanu aktivni učesnici u sopstvenom razvoju i prema individualnim mogućnostima.

Naš zadatak je da kod dece razvijamo sposobnost izražavanja svojih mogućnosti i talenata i time doprinesemo razvoju samopouzdanja kod deteta. Program kod dece podstiče želju za istraživanjem i oblikovanjem novih saznanja, kanališe njihovu prirodnu radoznalost, poboljšava govor i komunikacione veštine i razvija sposobnost rešavanja problema kroz sopstvenu aktivnost kao i kroz interakciju sa vršnjacima i odraslima.

Program je sastavljen tako da pomaže deci pri učenju u svim razvojnim oblastima:

  • Senzo motornim (razvoj fine i krupne motorike i koordinacije)
  • Saznajno-kognitivnim (podsticanje učenja i ovladavanje vestinama)
  • Socio-emocionalnim (interakcija sa okolinom, vršnjacima i vaspitačima)
  • Govor i komunikacija(poboljšanje govornih mogućnosti i komunikacijiskih veština)
  • Aktivna deca su zdrava deca. Ukoliko želiš da skočiš do neba i budeš jak kao stena, pridruži se našoj sportskoj ekipi i postani superheroj "Activman".

Program školice sporta za devojčice i dečake

Osnovni program školice sporta čine dva treninga nedeljno u trajanju od po 60 minuta koji su usmereni na razvoj motoričkih sposobnosti dece, njihove koordinacije, agilnosti, okretnosti, ravnoteže, osećaja položaja u prostoru kao i pozitivnih psihološko-socijoloških karakteristika.

Deca se kroz nas program uče pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju, plivanju i svim drugim prirodnim oblicima kretanja, a sve to kroz vežbe i igrice prilagođene uzrastu, poligone, štafetne igre i zabavu.

Takodje jedan od osnovnih zadataka školice je stvaranje interesovanja i ljubavi prema zdravom životu i sportu.

activeman.png

www.activitycentar.com


Podeli sa prijateljima!

Galerija

Galerija Prostor je potpuno bezbedan i adaptiran za prijatan boravak dece, uzrasta od 1 godine do polaska u školu, sa prostranim dvorištem gde deca provode vreme na prijatnom i svežem vazduhu, opremljeno toboganima, ljuljaškama, ograđeno i potpuno bezbedno za igru.

Ishrana

Ishrana U saradnji sa pouzdanim partnerom Ketering servis Smiljković je osigurana kvalitetno izbalansirana ishrana koja prati jelovnike sačinjene od strane nutricioniste (Jadranka Mijatovic) i dijetetičara, u skladu je sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.

Adaptacija

Adaptacija Polazak u jaslice, vrtic je velika promena u životu svakog deteta pa i roditelja, to je period tokom koga se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću, traje razlicito u zavisnosti od deteta do deteta, a najčesce dve do tri nedelje. U tom periodu dete kraće boravi u vrtiću u zavisnosti od njegove reakcije.